The Couple / Para

Praca wykonana w technice mieszkanej,
oparta głównie na akwaforcie.

Każda odbitka ma dodatkowo unikatowy rysunek.
Charakter pracy podkreśla możliwość powieszenie pracy
pionowo, ale dowolnie. Co, a może kto jest na górze?

Format do oprawy: niestandardowy / dowolny.

0