26. Wystawa Wrocławskiej
Grafiki Użytkowej

19 – 30 maj 2018 odbyła się 26. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, zorganizowana przez Wrocławską Grafikę Użytkową,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr oraz strefę Kultury Wrocław.
Nadrzędnym celem organizacji tego wydarzenia było poprawienie jakości przestrzeni miejskiej w przyszłości i pokazanie
mieszkańcom Wrocławia roli grafiki użytkowej w codziennym życiu. Wystawa miała zainspirować obecnych jak i przyszłych
decydentów do świadomego uwzględnienia grafiki użytkowej w swoich planach i inwestycjach.
Na wystawie znalazły się logotypy, plakaty, ulotki, ilustracje, opracowania graficzne, identyfikacje wizualne oraz instalacje,
a wydarzeniu towarzyszyły warsztaty i spotkania z projektantami.
Napotkał mnie zaszczyt, ponieważ sześć zaprojektowanych przeze mnie logo znalazło się wśród prezentowanych
na 26. WWGU znaków oraz dodatkowo jeden projekt identyfikacji wizualnej dla TyciTyci – Żłobka Rozwoju Twórczego.

0